นำเข้า PRESSURE GAUGE WEKSLER

บริษัทเคเอ็นวีนำเข้าและจำหน่าย PRESSURE GAUUGE

บริษัทเคเอ็นวีนำเข้าและจำหน่าย PRESSURE GAUUGE "WEKSLER"

PRESSURE GAUGE"WEKSLER"
MODEL: EA-14 DIAL: 100MM (4")
RANGE: 0-30 PSI
RANGE: 0-60 PSI
RANGE: 0-100PSI
RANGE: 0-160 PSI
RANGE: 0-200 PSI
RANGE: 0-300 PSI

VACUUM GAUGE "WEKSLER"
MODEL:EA-14 CASE SIZE 4 . 1/2 " SS CASE RANGE: 30-0 PSI

COMPOUND GAUGE "WEKSLER"
MODEL:EA-14 CASE SIZE 4. 1/2" SS CASE
RANGE:30-0-30 PSI
RANGE: 30-0-10 PSI
RANGE: 30-0-150 PSI
RANGE:30-0-300 PSI

ACCESSORIES
"WEKSLER"
PRESSURE SNUBBER MODEL : BW-42 BRASS BODY, 1/4" NPT

NEEDLE V. MODEL: BBV4, BRASS BODY, 1/4 "NPT FEMALE .COM
"LOCAL" SIPHON STAINLESS STEEL SIZE 1/2"

"LOCAL"SIPHON STEEL

PRESSURE GAUGE (DAY) "WEKSLER"
MODEL:UA25 BORNZE TUBE STEEL CASE
RANGE: 0-30 PSI
RANGE: 0-60 PSI
RANGE: 0-100PSI
RANGE: 0-160 PSI
RANGE: 0-200 PSI
RANGE: 0-300 PSI
RANGE:30-0-30 PSI
RANGE: 30-0-60 PSI
RANGE: 30-0-150 PSI
RANGE:30-0-300 PSI

PRESSURE GAUGE (OIL) "WEKSLER"
MODEL:BY-14 CASE 4" SS CASE
RANGE: 0-30 PSI
RANGE: 0-60 PSI
RANGE: 0-100PSI
RANGE: 0-160 PSI
RANGE: 0-200 PSI
RANGE: 0-300 PSI
RANGE:30-0-30 PSI
RANGE: 30-0-60 PSI
RANGE: 30-0-150 PSI
RANGE:30-0-300 PSI

สนใจติดต่อฝ่ายขาย
029244505 fax029244506
0827189801 ,0841025985