swell

ยางบวมน้ำ ยางกันซึมชนิดบวมน้ำ RSM SWELLING WATERSTOP ยางวอเตอร์สต๊อปชนิดบวมน้ำ WaterStop วอเตอร์สต๊อป ยางเบนโทไนท์ Rubber Bentonite

RSM SWELLING WATERSTOP ยางบวมน้ำ ยางบวมน้ำชนิดเบนโทไนท์ ใช้ำสหรับรอยต่อคอนกรีต ส่วนประกอบหลักคือ เบนโทไนท์ ยาง และสารผสมเพิ่ม จะบวมหรือขยายตัวเมื่อสัมผัสกับน้ำหรือความชื้น มีอัตราการขยายตัวประมาณ 300% ใช้ได้ดีกับรอยต่อคอนกรีตชนิดที่ไม่เคลื่อนตัวเท่านั้น

ขนาด 20 มม. X 10 มม. X 9 เมตร 
ขนาด 20 มม. X 15 มม. X 6 เมตร 
ขนาด 25 มม. X 20 มม. X 5 เมตร