แบคโฮบูมยาวให้เช่า

รถแบคโฮบูมยาวพร้อมโป๊ะ ให้เช่า 087-1057599

ให้เช่า ขนาด ..sk 210-10 แบคโฮบูมยาวลงโป๊ะ
รับงานขุดลอกตะกอนดิน
งานขุดลอกคลอง วัชพืชน้ำ
งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำ
และงานในน้ำทุกชนิด ด้วยแบคโฮลงโป๊ะ
สนใจติดต่อ 087-1057599