-

ขั้นตอนที่2 เลือกหมวดหมู่ย่อย

คำอธิบายหมวด รถบรรทุก เครื่องจักรกลหนัก
รถบรรทุก 4 ล้อ, รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก, รถบรรทุก 6 ล้อกลาง, รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่, รถบรรทุก 10 ล้อ 1 เพลา, รถบรรทุก 10 ล้อ 2 เพลา, รถบรรทุก 10 ล้อหัวลาก, รถบรรทุก 18 ล้อ, รถดัมพ์, รถบรรทุกติดเครน, รถโม่ปูน, รถบรรทุกน้ำมัน, รถบรรทุกน้ำ, รถบรรทุกสารเคมี, รถบรรทุกแ ประกาศสำหรับหมวด รถบรรทุก เครื่องจักรกลหนัก : รถบรรทุก 4 ล้อ, รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก, รถบรรทุก 6 ล้อกลาง, รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่, รถบรรทุก 10 ล้อ 1 เพลา, รถบรรทุก 10 ล้อ 2 เพลา, รถบรรทุก 10 ล้อหัวลาก, รถบรรทุก 18 ล้อ, รถดัมพ์, รถบรรทุกติดเครน, รถโม่ปูน, รถบรรทุกน้ำมัน, รถบรรทุกน้ำ, รถบรรทุกสารเคมี, รถบรรทุกแ